Provoz webu byl ukončen...

Z technických důvodů vyvstala potřeba web v podstatě kompletně přeprogramovat. Po důkladném zvážení, jsem dospěl k závěru, že tyto stránky už nebudu znovu zprovozňovat, a to z násl. důvodů:

 

- v současné době se plně věnuji webu OFS Plzeň-město, který provozuji a spravuji, což představuje velkou časovou zátěž

 

- provoz a údržba dalšího podobného webu vyžaduje kromě časové dotace i přímé finanční náklady, které nehodlám nést ve vlastní režii

 

- v neposlední řadě i vzhledem k naprostému nezájmu ze strany TJ Zruč